Trasy

Trasa: Z Bydgoszczy do Grudziądza 🚲

0.0 00 Plan wycieczki jest następujący: jedziemy malowniczą trasą biegnąca w Dolinie Wisły. Długość 84km w jedną stronę. Planujemy powrót pociągiem.  Trasa w znaczniej części pokrywa się z Wiślaną Trasą Rowerową...
Więcej »