W Stanach Zjendoczonych Ameryki rozpoczyna się ewolucja samochodowa. Nasycenie samochodami osiągnęło apogeum i konieczne są zmiany. Zmiany mające na celu usprawnienie komunikacji. Został zauważony problem ludzi, którzy chcą żyć...
Więcej »