Wzdłuż ul. Wojska Polskiego sukcesywnie powstają drogi rowerowe. Kolejny odcinek ulicy na którym powstaną to odcinek Szarych Szeregów – Bełzy. ZDMiKP ogłasza możliwość składania uwag do projektu w formie...
Więcej »