Trasa terenowa z Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do Smukały i dalej jadąc skarpą nad Brdą do Janowa. Niesamowicie w tym miejscu wyglądają zachody słońca.  Do pokonania tej leśnej...
Więcej »