Trasa terenowa z Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do Smukały i dalej jadąc skarpą nad Brdą do Janowa. Niesamowicie w tym miejscu wyglądają zachody słońca.  Do pokonania tej leśnej trasy wskazany jest rower górski.

Całkowity dystans: 23.31 km
Wyskokość podjazdów: 0 m
Pobieranie
Źródełko w Myślęcinku

Źródełko w Myślęcinku