0.0 00 Piechcin to miejscowość położona niedaleko Barcina, w odległości ok 50 km od Bydgoszczy.  Znajduje się tam kamieniołom. Z jego zalanej części utworzone zostało lazurowe jezioro, wykorzystywane często...
Więcej »