Podróż rozpoczynamy na dworcu kolejowym w Bydgoszczy. Planem jest dojechać pociągiem do interesującego miejsca, skąd dojedziemy rowerem aż do Bydgoszczy. Długość trasy do pokonania rowerem wynosi prawie 80 km....
Więcej »