Ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zmieniło dziwne rozporządzenie dotyczące zakazu wprowadzania na tereny kolejowe rowerów, które nie stanowiły bagażu podróżnego. Zakaz obejmował perony, hole, poczekalnie, tunele i przejścia między peronami.

Wtedy A. Massel uzasadniał zakaz słowami:

(…) podróżny z rowerem może utrudniać akcje ratownicze w sytuacjach ewentualnych zagrożeń oraz ograniczać sprawność przeprowadzenia ewakuacji osób. Ponadto nie wolno zapominać o różnych zagrożeniach, w których rower lub rower z bagażem bądź inny pojazd może posłużyć do celów terrorystycznych. (…)

Dworzec kolejowy

Dworzec kolejowy (fot. jpmueller99, Flickr CC)

Przepis utrudniał legalne przemieszczanie się z rowerem przez tereny kolejowe. Nie zmienił się natomiast i nadal obowiązuje zakaz jazdy rowerem po peronach, dworcach i infrastrukturze kolejowej.

Poprawione rozporządzenie obowiązywać będzie od 29 listopada 2013 r. Ciekawych szczegółów prawnych odsyłamy do Dziennika Ustaw.

Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania związane z rowerem i koleją śmiało piszcie w komentarzach 🙂

źródło: kurierkolejowy.eu