Zbliżają się wybory samorządowe, w których mieszkańcy Bydgoszczy zdecydują, kto będzie podejmował decyzje jako Prezydent Bydgoszczy. Bydgoszczanie 16 listopada 2014 r. dokonają wyboru jednego z ośmiu kandydatów: Rafał Bruski, Piotr Cyprys, Konstanty Dombrowicz, Marek Gralik, Anna Mackiewicz, Mariusz Nowowiejski, Małgorzata Stawicka, Marcin Sypniewski (kolejność alfabetyczna).

Bydgoscy działacze rowerowi, przekazali kandydatom na stanowisko Prezydenta Miasta Bydgoszczy pytania, które są związane z przyszłością Bydgoszczy w kwestii zrównoważonego transportu i rowerów. Pisma zostały przekazane za pośrednictwem ogólnodostępnych adresów poczty elektronicznej dostępnych na oficjalnych stronach internetowych kandydatów oraz profilach społecznościowych.

Mamy nadzieję, że odpowiedzi na nurtujące nas rowerzystów pytania pomogą dokonać świadomego wyboru osobom, dla których kwestie zrównoważonego transportu i poruszania się rowerem w Bydgoszczy mają niemałe znaczenie.

 • Czy według Pana/Pani po Bydgoszczy można szybko, wygodnie i bezpiecznie poruszać się rowerem?
 • Czy jest Pan/Pani zadowolona z infrastruktury rowerowej w naszym mieście?
 • Czy według Pana/Pani, rower może stanowić realną alternatywę dla innych środków transportu w Bydgoszczy?
 • Które z miejskich środków transportu uważa Pan/Pani za najbardziej priorytetowe: samochody osobowe, rowery, komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa, komunikacja piesza?
 • Czy opinia rowerzystów powinna być brana pod uwagę, przy tworzeniu infrastruktury rowerowej? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Czy uważa Pan/Pani, że wzrost ruchu rowerowego w Bydgoszczy przyniesie Bydgoszczy korzyści?
 • Czy zamierza Pan/Pani podejmować działania, mające na celu zwiększenie udziału ruchu rowerowego w podróżach na terenie Bydgoszczy? Jeśli tak, jakie to będą działania?
 • Czy zamierza Pan/Pani korzystać z doświadczeń innych miast w zakresie tworzenia infrastruktury rowerowej? Jeśli tak to które miasta są wg Pana/Pani dobrym wzorcem?
 • Ile pieniędzy z budżetu miasta powinno być inwestowane w infrastrukturę rowerową?
 • W jaki sposób powinno się rozwiązywać problemy rowerzystów w mieście?
 • Czy porusza się Pan/Pani rowerem po Bydgoszczy?

Oczywiście wszystkie otrzymane odpowiedzi opublikujemy i zachęcamy do wyboru najlepszej przyszłości dla swojego miasta.

Ratusz w Bydgoszczy - fot Wikipedia CC0

Budynek Urzędu Miasta Bydgoszczy – fot Wikipedia CC