Lasy na obszarach płaskich są podzielone na prostokąty, zwane oddziałami leśnymi. Każdy prostokąt ma nadany przez leśników numer, który jest namalowany czarną farbą na małych betonowych słupkach napotykanych na skrzyżowaniach leśnych duktów – na południowo-zachodnim rogu oddziału leśnego. Z każdej z czterech stron słupka, znajduje się numer sąsiadującego oddziału. Oddziały zwykle są oddzielone ścieżkami leśnymi, które niekiedy są zarośnięte. Słupki są wykonane z szarego betonu o wymiarach w przybliżeniu 20cm x 20cm i 30 cm wysokości i można je wykorzystać w roli stołka 🙂

słupki na oddziałach leśnych, mapa OpenStreetMap

Fragment mapy Bank Danych o Lasach, w oparciu o mapę OpenStreetMap

Patrząc na wycinek powyższej mapy, słupek wskazany strzałką będzie miał numery od południowego zachodu – 92/91, od północnego-wschodu 117/116. Zatem stojąc przy słupku znamy kierunki geograficzne – w tym przypadku jadąc w kierunku 116 jedziemy na północ, 91 na południe, 115 na wschód, a 117 na zachód.  Mamy kompas! 🙂 Słupki są także doskonałą pomocą podczas rowerowych rajdów na orientację i gier terenowych (jak project at.las).

Mapę oddziałów leśnych całej Polski można przejrzeć na stronie Lasów Państwowych Mapa leśnych oddziałów

betonowe słupki w lesie

źródło: Lasy Państwowe – http://lasy.gov.pl

W górach oddziały leśne mogą mieć inny kształt, jednak na nizinach są prostokątami, dzięki czemu łatwo je wykorzystać do nawigacji w leśnym terenie.

źródło: http://www.lasy.gov.pl/