Ronda to jedne z lepszych rozwiązań drogowych. Wymyślono je aby realizować bezpieczne skrzyżowania. Później powstały drogi rowerowe i wpleciono je w ronda z różnym skutkiem. Rondo Toruńskie ze swoimi rozwiązaniami rowerowymi niestety zostało w latach 90-tych. Zbudowane wokół ronda drogi rowerowe są wykonane z kostki betonowej na dodatek fazowanej – co powoduje, że jazda rowerem innym niż górski wywołuje niezdrowe drgania (poważnie – wpływ na zdrowie został zbadany przez naukowców). Przecinając Rondo Toruńskie na rowerze zmuszeni jesteśmy przepisami robić to drogą rowerową i pokonywać wyskoki spowodowane niewłaściwą konstrukcją kanalików odprowadzających wodę z jezdni. Jeden z takich kanałów znajduje się przy przejeździe rowerowym od strony marketu Tesco

Warto wiedzieć, że są przepisy regulujące wysokość dopuszczalnych uskoków na drodze rowerowej – w tym miejscu uskok jest zbyt duży, co odczuwa każdy rowerzysta, w szczególności poruszający się na rowerze miejskim. Napisałem więc pismo do ZDMiKP aby wspomniany uskok zlikwidować

Proszę o naprawę uskoków występujących na drodze rowerowej przecinającej Rondo Toruńskie na relacji wzdłuż al.Jana Pawła II. Uskoki występują w miejscu prowadzenia kanałów odwadniających – które nie są wyposażone w metalową kratkę ochronną.   

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w

z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Rozdział 9, § 48, punkt 1 „Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm„. W opisywanym miejscu uskoki przekraczają znacznie 1cm i powodują ryzyko uszkodzenia roweru a nawet wypadku. 

Sprawę poruszałem także podczas ostatniej wizji lokalnej w trakcie przejazdu Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoiszczy, niestety do dnia dzisiejszego problem nie został rozwiązany. 

Proszę także o przeprowadzenie kontroli pozostałych miejsc, w których występują odwodnienia przecinające drogi rowerowe i dostosowanie do obowiązujących przepisów. 

Reakcja

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy pismo prędko rozpatrzył i szybko zadziałał. Przywieziono specjalną maszynę do piłowania betonu, sprowadzono fachowców i spiłowano nieco krawężników. Efekt jaki jest możecie sprawdzić samodzielnie.

Rozwiązanie

Wszystko było by wspaniale, gdyby udało się dzięki tym działaniom rozwiązać problem, umożliwiając płynny przejazd przez rondo. Rozwiązanie jest powszechnie stosowane i stosunkowo proste – wystarczy zainstalować metalową kratkę przykrywającą kanał odwadniający od góry, aby woda swobodnie płynęła a wgłębienie było zasłonięte.  

Kratka odwodnienia

Kratka odwodnienia, źródło https://prosale.com.pl/odwodnienie-jezdni/

Niestety takiego rozwiązania nie zastosowano. Ze względu na marny efekt ponownie wysłałem pismo.

Dziękuję za reakcję i podjęte działania. Problem jednak pozostał. Nadal podczas przejazdu przez przejazd rowerowy przy Rondzie Toruńskim występuje uskok powodujący ryzyko upadku lub uszkodzenia roweru. W szczegółności na uszkodzenia narażeni są użytkownicy rowerów miejskich i szosowych, które nie posiadają amortyzatorów i szerokich opon.

Sugeruję zastosowanie metalowej kratki przykrywającej kanał odwadniający. Tego typu kratki są powszechnie stosowane w wielu podobnych podobnych miejscach.

Mam nadzieję, że tym razem uda się skutecznie rozwiązać tę drobną, a jakże odczuwalną „dziurę”. Tym bardziej, że od kilku ładnych lat obowiązują w Bydgoszczy oprócz przepisów budowlanych, standardy (PDF) budowy infrastruktury rowerowej, które takie niedoróbki jasno piętnują.

Zgłaszaj podobne problemy do ZDMiKP, bo tylko w ten sposób możesz poprawić jakość poruszania się po Bydgoszczy.

C.D.N.