Powstaje co raz więcej dróg rowerowych, jednak nie zawsze ich jakość umożliwia bezpieczne poruszanie się rowerem. Niekiedy lepiej jest jechać jezdnią. Zdarza się, że lepiej jechać chodnikiem. Kiedy trzeba jechać drogą rowerową? Kiedy można poruszać się chodnikiem? Czy można jechać jezdnią zamiast drogą rowerową? Wątpliwości rozwiewa Prawo o Ruchu Drogowym.

Gdy jezdnią jest autostrada lub droga ekspresowa, rowerem jechać nie wolno i jest to jak najbardziej uzasadnione. Powinna wzdłuż takich dróg przebiegać droga rowerowa lub inne drogi o mniejszym natężeniu ruchu, którymi można bezpiecznie poruszać się rowerem.

Oczywiście nie wolno jeździć też drogami, które są oznakowane znakiem zakazu wjazdu lub zakazem jazdy rowerem.

IMG_2959_koronowo

Czy jazda rowerem jezdnią, obok której jest droga rowerowa, jest dozwolona? To zależy.
Zasada jest taka, że jeśli istnieje po prawej stronie jezdni droga rowerowa (lub pieszo-rowerowa) pozwalająca poruszać się w kierunku w którym zmierzamy to należy nią jechać. Zatem jeśli chcemy jechać prosto, a tuż obok jest droga rowerowa, która odbija w prawo to można jechać jezdnią. Podobnie w przypadku gdy jedziemy prosto, a droga rowerowa jest po przeciwnej stronie ulicy, to możemy jechać jezdnią, gdyż obowiązują nas znaki widoczne po prawej stronie jezdni lub drogi rowerowej. Znaki po lewej stronie dotyczą przeciwnego pasa ruchu – innego, czyli nie naszego.

Podobnie,  gdy droga rowerowa, jest jednokierunkowa (ma oznaczony strzałką kierunek ruchu). Drogą taką jesteśmy zobowiązani jechać, o ile jej kierunek jest zgodny z naszym kierunkiem podróży.

Może się zdarzyć, że droga rowerowa będzie nieprzejezdna z powodu np. robót ziemnych lub zastawienia samochodami. W takim przypadku prawo nie określa jednoznacznie, co mamy robić. Wówczas należy kierować się rozsądkiem i względami bezpieczeństwa.  W razie ewentualnych problemów z niesłusznie nałożonym mandatem, można odmówić jego przyjęcia – sprawa zostanie wówczas potraktowana indywidualnie i rozpatrzona przez sąd.

Do poruszania się rowerem jezdnią nie są wymagane specjalne dokumenty – w przypadku osób dorosłych wystarczy dowód osobisty. Dla osoby małoletniej wymagana jest karta rowerowa. Osoby pełnoletnie mimo braku karty rowerowej nie są zwolnione ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Dlatego czasem warto poczytać kodeks drogowy przed ruszeniem w drogę.

Należy pamiętać, że w przypadku jazdy drogą pieszo-rowerową lub chodnikiem, należy bezwzględnie ustępować pierwszeństwa pieszym.

Jeśli przy jezdni nie wyznaczono drogi rowerowej, a znajduje się przy niej pobocze, rowerzysta jest zobowiązany jechać poboczem, o ile nadaje się ono do jazdy.

W pewnych sytuacjach można także jechać chodnikiem.

Jeśli opiekujesz się dzieckiem do 10 lat, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2m, masz prawo nim jechać wraz z dzieckiem. W przypadku bardzo młodych rowerzystów jest to nawet zalecane.

Można poruszać się chodnikiem, gdy prędkość na jezdni ograniczona jest do ponad 50km/h (czyli np. 70km/h) i po prawej stronie drogi nie ma wyznaczonej drogi rowerowej lub pieszo-rowerowej, biegnącej w kierunku, w którym zamierzasz jechać.

Gdy warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu poruszania się po jezdni (silny wiatr, śnieg, mgła, ulewa, gołoledź), masz prawo jechać chodnikiem. Oczywiście o ile jego szerokość wynosi ponad 2m. Pamiętaj, że na chodniku królują piesi, a Ty jesteś tylko gościem, ustępujesz im pierwszeństwa.

IMG_3447_v1

Czy droga rowerowa jest drogą rowerową?

W pewnych sytuacjach można mieć wątpliwości, czy chodnik przedzielony białą kreską, to droga rowerowa i czy w związku z tym, trzeba nią jechać.

Sprawę wyjaśniają znaki drogowe – jeśli występują znaki oznaczające drogę rowerową, to wspomniany pasek nią jest. Jeśli znaków nie ma, drogi rowerowej także nie ma, choćby była wyraźnym, czerwonym paskiem, jednak bez znaku roweru.

Pewne wątpliwości można mieć, gdy widzimy po prawej stronie drogę rowerową, a właściwie jej fragment niewielki – kończący się po kilkunastu metrach. Należy jechać tym skrawkiem czy można zrezygnować? Zależy od znaków – jeśli znaki występują, a droga biegnie w kierunku, w którym się poruszamy, obowiązkiem prawnym jest nią jechać. Wierzymy, że policja w takich sytuacjach kieruje się zdrowym rozsądkiem i nie wymaga bezwzględnie wjazdu na drogę rowerową, mającą 5 metrów długości, następnie włączania się do ruchu na jezdni po 5 metrach „jazdy”.

W każdym z przypadków, zalecamy kierowanie się w pierwszej kolejności względami bezpieczeństwa i rozsądku. Znajomość przepisów, których kilka zostało przypomnianych powyżej, jest także bardzo cenna.