Co to jest Alleycat? Alleycat to rodzaj wyścigu rowerowego na orientację. Zawody organizowane są w mieście, trasę dobiera sam uczestnik w oparciu o punkty kontrolne i zadania, które musi wykonać. Uczestnicy startują najczęściej na ostrych kołach lub rowerach szosowych. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie by jechać na dowolnym innym rowerze. Warto zabrać ze sobą solidne zapięcie do roweru, gdyż niektóre zadania mogą wymagać wejścia do budynków.  Uczestnicy poruszają się w nieograniczonym ruchu ulicznym, najczęściej po jezdni.

Manifest

Manifest – lista zadań alleycat-a

Zasady, zadania do wykonania i punkty kontrolne określa manifest, który uczestnicy otrzymują przed startem i na jego podstawie dobierają optymalną trasę przejazdu.  Wygrywa ten kto wykona wszystkie zadania i zaliczy wszystkie punkty kontrolne w najkrótszym czasie.  Zadania mogą polegać np na spisaniu numeru skrzynki elektrycznej, policzenie schodów, zapytanie o towar w sklepie, zrobienie zdjęcia itp.  Punktem kontrolnym może być dowolny punkt w mieście, którego zaliczenie musi być w jakiś sposób potwierdzone np. wykonaniem zdania „policz schody”. Przykładowy manifest [PDF] Bydgoskiego Alleycata.

Dobieranie trasy na mapie

Dobieranie optymalnej trasy na mapie w oparciu o manifest

Uczestnicy zwykle otrzymują pamiątkową szprychówkę. Szprychówka to laminowana karta z grafiką związaną z tematem imprezy, wkładaną w szprychy roweru.

Uczestnictwo w zawodach alleycat zwykle jest płatne. Wpłata symbolicznej kwoty (np 5zł) przeznaczana jest na nagrody dla uczestników i pokrywa koszty przygotowania wyścigu (wydruki manifestów, szprychówek itp).

Zawody Alleycat zwane są także zawodami kurierów rowerowych, gdyż symulują codzienną pracę kuriera rowerowego.

Szprychówki w rowerze

Szprychówki w rowerze (szprychówki są wielkości kilkunastu cm)

Zawody alleycat niekiedy budzą kontrowersje, ze względu na ryzykowne zachowania na drodze niektórych uczestników wyścigu. Nie jest to jednak normą, przebieg zawodów zależy od samych uczestników i tylko uczestnicy decydują o swoim zachowaniu na drodze. Zawodnicy jadą na własną odpowiedzialność i ponoszą konsekwencje ewentualnych przekroczeń przepisów prawa o ruchu drogowym.

Wideo Adriana Brzezińskiego przedstawiający alleycat, który odbył się w Warszawie 24 marca 2012 roku.