Oddzielenie pasa ruchu dla rowerów elementami małej architektury także może być sposobem na uspokojenie ruchu

Ocena