Instrukcja opisuje odpowietrzenie hamulca tarczowego Avid Juicy i Elixir. Odpowietrzanie jest jak sama nazwa wskazuje czynnością powodującą usunięcie powietrza, które dostało się do systemu hamulcowego. Powietrze w przeciwieństwie do płynu hamulcowego jest ściśliwe, przez co powoduje osłabienie siły hamowania (efekt „gumowego hamulca”).

Należy zwracać uwagę aby płyn nie dostał się na tarczę hamulcową ani klocki hamulca. Producent zaleca przed rozpoczęciem odpowietrzania wyjęcie koła, klocków hamulcowych i wciśnięcie tłoczków w zacisku za pomocą plastikowej blokady. Klocki powinny być wciśnięte i zablokowane plastikową blokadą. Nie jest to niezbędne, ale zapobiega ewentualnemu dostaniu się płynu hamulcowego na tarczę, klocki oraz zmniejsza szansę na przepełnienie układu hamulcowego płynem. Efektem przepełnienia może być niedostateczne cofanie się tłoczków i obcieranie tarczy (mogą być inne powody problemów z tłoczkami, ale o tym innym razem).

Przed rozpoczęciem odpowietrzania należy założyć na oczy okulary ochronne, a na ręce gumowe rękawiczki. Płyn hamulcowy jest żrący i może uszkodzić oczy i skórę dłoni. W przypadku kontaktu z płynem hamulcowym należy przemyć to miejsce wodą.  Czynność odpowietrzania wykonujesz na własną odpowiedzialność. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości skorzystaj z usług profesjonalnego serwisu rowerowego. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź koniecznie czy hamulce działają poprawnie, z całej siły je naciskając. W przypadku zaobserwowania wycieków płynu hamulcowego zalecane jest oddanie roweru do specjalistycznego serwisu.

Aby odpowietrzyć hamulec tarczowy Avid potrzebny jest zestaw do odpowietrzania Avid,  który zawiera:

 • 2 strzykawki z końcówkami do odpowietrzania i zaciskami
 • klucz torx T-10 (gwiazdka)
 • płyn hamulcowy odpowiedni do typu hamulca (dla Avid Elixir DOT4 lub DOT 5.1)

Dodatkowo potrzebne będzie:

 • gumka, sznurek itp do zaciśnięcia dźwigni hamulca

Możemy zaopatrzyć się w gotowy zestaw lub zakupić każdy z jego elementów oddzielnie.

 1. Wypełniamy jedną strzykawkę w 1/2 nowym płynem hamulcowym
 2. Zamykamy blokadę na strzykawce
 3. Cofamy tłok strzykawki aż do uzyskania bąbelków powietrza
 4. Trzymając strzykawkę wylotem ku górze lekko pukamy palcem aby zachęcić bąbelki do ulotnienia się ku wylotowi
 5. Gdy bąbelki wypełnią górną część strzykawki popuszczamy blokadę i lekko dociskamy tłoczek aby je wypchnąć z wężyka
 6. Czynność powtarzamy aby zminimalizować ilość powstająch bąbelków. Nie ma możliwości pozbycia się wszystkich.
 7. Kluczem torx T10 wykręcamy śrubę odpowietrzającą z zacisku hamulca (przy tarczy)
 8. Wkręcamy w to miejsce pełną do połowy strzykawkę, upewniając się, że połączenie jest szczelne
 9. Należy ustawić pokrętło regulacji punktu rozpoczęcia hamowania w pozycji wykręconej (out). Jeśli nie posiadamy takiego pokrętła, możemy tę czynność pominąć.
 10. Wykręcamy śrubkę odpowietrzania torx 10, przy dźwigni hamulcowej
 11. Wkręcamy pustą strzykawkę do dźwigni i otwieramy jej blokadę
 12. Otwieramy blokadę na strzykawce przy tarczy ustawiając ją tłokiem do góry. Staramy się utrzymywać powietrze zgromadzone w strzykawce ku górze, przy tłoku, aby nie dostało się przypadkiem do zacisku.
 13. Lekko pukamy ręką lub plastikiem w zacisk aby usunąć z niego powietrze
 14. Wciskamy strzykawkę przy zacisku, aby płyn przepłynął przez cały układ hamulcowy aż do strzykawki przykręconej przy dźwigni. W momencie gdy strzykawka przy dźwigni wypełni się do 1/4 zatrzymujemy wciskanie.
 15. Zaciskamy dźwignię hamulca i przytrzymujemy ją gumką, sznurkiem lub opaską
 16. Wyciągamy dźwignię strzykawki przy zacisku, aby wydostać z zacisku powietrze. Powtarzamy czynność naprzemian wciskając płyn i wysysając powietrze. Cały czas trzymamy strzykawkę tłokiem ku górze, aby powietrze nie dostało się do zacisku.
 17. Zdejmujemy blokadę na dźwigni jednocześnie lekko wciskając strzykawkę przy zacisku przy tarczy
 18. Zamykamy blokadę na strzykawce przy zacisku i przy dźwigni hamulca.
 19. Wykręcamy strzykawkę przy zacisku i wkręcamy śrubę zaworu odpowietrzania na miejsce
 20. Przytrzymujemy strzykawkę przy dźwigni tłokiem ku górze i otwieramy jej blokadę.
 21. Wysysamy powietrze z dźwigni, naprzemian odciągając tłok strzykawki i lekko wciskając. Gdy bąbelki powietrza przestaną wydobywać się z dźwigni do strzykawki, zamykamy jej blokadę.
 22. Wykręcamy strzykawkę i wkręcamy śrubę zaworu odpowietrzania na miejsce w klamce hamulcowej.
 23. Przepłukujemy zacisk i klamkę hamulcową wodą, aby zneutralizować krople płynu hamulcowego, który wypłynął.
 24. Wciskamy zacisk hamulcowy i weryfikujemy czy hamulec działa oraz czy nie układ hamulcowy jest szczelny.

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź koniecznie czy hamulce działają poprawnie z całej siły je naciskając. W przypadku zaobserwowania wycieków płynu hamulcowego zalecane jest oddanie roweru do specjalistycznego serwisu.

W podobny sposób przebiega odpowietrzanie hamulców marek Shimano, Formula i innych.

Odpowietrzanie hamulca Shimano

Odpowietrzanie hamulców AVID – Instrukcja PDF